Onderwerpen van deze site: dit is de website van Veronica Veen InannaInanna

de godin als bron
veelkleurige activiteiten door
Veronica Veen


Achtergronden godinculturen

deze pagina is nog in opbouw
...

...
De nieuwe Steentijd en Inanna


De achtergrond van alle cursussen en activiteiten van Inanna is de godincultuur van Mesopotamië: het tweestromenland tussen de Eufraat en de Tigris.

Rond 8000 v.Chr. begint de periode in onze geschiedenis die wij de Nieuwe Steentijd (het Neolithicum) noemen. In het gebied van de zogeheten Vruchtbare Halve Maan (dat langs de rivieren de Eufraat en de Tigris in een boog naar de Middellandse zee loopt) ontstaat de eerste landbouw.

Dit leidt tot een geheel nieuwe cultuur met dorpen (later steden), gedomesticeerde dieren, de opkomst van het pottenbakken en daarmee een opbloei van de kunst. Deze Mesopotamische cultuur (v.a. ca. 4000 v.Chr.) wordt wel de bakermat van onze beschaving genoemd.

De religie is in deze tijd van landbouw nauw verweven met vruchtbaarheid en hieruit ontstaat een uitgebreide godin-cultuur. Eén van de bekendste godinnen is Inanna, godin van hemel en aarde.


De Sumerische teksten die over haar bewaard zijn gebleven (opgetekend in spijkerschift op kleitabletten, ca. 2000 v.Chr.) zijn de oudst bekende literaire teksten. Deze bijzondere mythen zijn pas sinds twintig jaar in vertaling beschikbaar.
tussenkopje

teksttussenkopje

tekstkopje


tekst