Inanna

de godin als bron
veelkleurige activiteiten door
Veronica Veen






welkom op de website van
Inanna





english





terug naar de bron


Terug naar de bron: zo zou de kern van de Inanna-activiteiten kunnen worden getypeerd. In de godin-culturen was alles nog verenigd wat later zou worden gescheiden: natuur en cultuur, sacraal en profaan, leven en werken, vrouwelijk en mannelijk.

Al meer dan 20 jaar helpt Inanna je te laten her-ervaren en her-voelen wat dat kan betekenen, ook voor jouw leven nu.

De bezielende kracht van de werkgroep (inmiddels stichting) Inanna is al vanaf het begin Veronica Veen. Inanna gaf destijds als eerste godin-workshops in Nederland. Dat is inmiddels 23 jaar geleden.
En sindsdien heeft zij een waaier van tientallen godin-activiteiten op de wereld gezet, zoals workshops, cursussen en lezingen, ceremonies, tentoonstellingen, reizen en excursies.




Inanna schenkt een stroom van godin-activiteiten


Het uitgangspunt hierbij is om spiritualiteit, wetenschap en kunst op een natuurlijke wijze met elkaar te verbinden.




de grote godin als bron van leven


De grote passies van Inanna / Veronica zijn de godinculturen van de Nieuwe Steentijd en haar wereldbeeld en symboliek. Vooral in die tijd (ca. 8000 - 2000 vC), toen de landbouw opkwam, werden de natuurlijke processen van geboorte, leven, dood en wedergeboorte in de grote godin belichaamd. In deze vredelievende culturen draaide alles om het vrouwelijke, dat immers het levengevende principe is, de godin.

Zie hiervoor verder onder het kopje godinculturen achtergronden in de linker kolom.

Uit het oude Mesopotamië kennen we voor het eerst dan haar naam: Inanna. Over haar gaan ook de vroegste mythen en hymnen (zie de kopjes: workshops en cursussen en lezingen).

Inanna is de oudste naam voor de godin die we kennen, en gaat zo'n 6000 jaar terug. Volgens een oude Soemerische mythe daalde zij als hemelgodin af in het onderaardse en verkreeg daarmee wijsheid van drie rijken: hemel, aarde en onderwereld.




"pre-Inanna" met bloem
Obeid-cultuur, 4500vC
afdaling

drie maal Inanna
hemels, werelds, onderaards
maakt zij zichzelf één


© Veronica Veen, 2006



Behalve aan Mesopotamië, de bakermat van onze (godin)cultuur, besteedt Inanna / Veronica altijd veel aandacht aan Malta en Drenthe (zie de kopjes: Malta: eiland van de godin en Drenthe en de hunebedden).

Malta, omdat hier de radicaalste van de godinculturen nog goed te zien is. Drenthe omdat de hunebedden eigenlijk heiligdommen van de godin zijn, en dus iets over onze wortels vertellen.







De oude godinculturen als nieuwe bron van inspiratie


Zo biedt Veronica Veen vanuit Inanna tal van veelzijdige activiteiten aan, waarbij de oude godinculturen een nieuwe bron van inspiratie kunnen vormen voor deze tijd.





Inanna's veelkleurige waaier van workshops:

 • de godin in jezelf

 • KLEI, godinnelijke materie, wortels van een vrouwentraditie
  De workshop KLEI is een basisworkshop van Inanna. Deze heeft vanaf 1993 zo'n 30 keer in binnen- en buitenland gedraaid. Met mogelijke vervolgworkshops. Zal dit jaar 2008 weer meerdere keren worden aangeboden. Zie onder workshops.

     

 • Inanna, drievoudige godin

 • de onderaardse godin

 • de GRAANgodin
  deze zal in de weekenden van 16/17 en 23/24 augustus 2008 (oogst!) gedraaid worden. Zie verder onder workshops

 • de SPIRAAL

 • de DANSENDE godin
  wordt gegeven ism Nicolette Vroom.

 • de godin in de natuur
  een serie op locatie onder de naam Berkana, met als thema's: aarde en water, netwerk van leven, kringloop, bomen, aarde-dankritueel;
  hele zomer op div. plekken, wisselende thema's -
  ook jij kan een groepje op eigen plek organiseren, ook als ervaringsweek(einde), met wonen in een prehistorisch huis.
  Deze zomer zal de workshop twee keer en wel vanuit het nieuwe centrum nabij de Emmerdennen gedraaid worden en wel in de weekenden van 20/21 juni (langste dag) en 19/20 juli 2008. Zie verder onder workshops.

 • met INANNA de AARDE in
  Tijdens dit "voormoederfeest", dat dit jaar op 25/26 oktober en/of 1/2 november 2008 plaats zal vinden, draait alles om het derde, onderaardse aspect van de grote godin, waarbij oa de beroemde Inanna-mythe van haar afdaling (nb de oudste mythe ter wereld!) herbeleefd wordt. Voor deze -intensievere- workshop word je gevraagd eerst de basisworkshop KLEI enz. gevolgd te hebben.

 • studiedagen: het verloren PARADIJS
  ism Ad van der Blom

Voor informele groepen, zoals vrien(inn)enclubs of zelfs party-service, op verzoek:

 • er was eens... de godin!

 • het Hunebedvrouwtje vertelt...
  eventueel ook voor kinderen mogelijk.


Zie voor uitgebreide achtergrondinformatie de button workshops in de linker kolom.






Cursussen van diverse lengte, ook op aanvraag mogelijk:

 • De grote godin; de cultus van de aarde
  een basiscursus, o.m. gegeven in Oibibio, Kunsthistorisch Centrum en Helikon

 • Inanna; haar mythen en hymnen

 • Malta, het eiland van de godin

 • Drenthe, Nederlands rijkste godincultuur

 • van de godin tot Sappho: vertellen, tekens, teksten
  in nov. 2006

 • het voortleven van de godin




de bloem van Inanna



Lezingen, op aanvraag:

 • het land van Inanna

 • Malta, tot aan de bron

 • Hunebedden, heiligdommen van de godin

 • Lesbos, het eiland van Sappho



Ook andere lezingen zijn (beperkt) mogelijk. Zie voor meer informatie de button cursussen en lezingen in de linker kolom.





de ceremonies en vieringen worden vaak gecombineerd met een workshop al naar gelang het seizoen, maar ook op aanvraag mogelijk.

 • MAAN-ceremonies

 • de maanfeesten
  seizoensgebonden feesten, resp. gewijd aan het licht, voorjaar, oogst en voormoeders

 • dankceremonie aan aarde-moeder








excursies:

 • godinnedriehoek in Drenthe

 • hunebedden over de grens (Duitsl)
  kan eventueel ook als reis

 • Marken, een vrouweneiland
  najaar 2006, ook op aanvraag mogelijk



reizen:



 • godin in de natuur (Nederland)
  ervaringsweekend of week, met wonen in prehistorisch huis; zomer 2006

 • Malta, het eiland van de godin al zo'n 12 keer, ook internationaal, georganiseerd; voorjaar 2007

 • Zuid-Engeland, een godinne-landschap
  een sjamanistische inwijdingsreis

    



ook mogelijk:

 • Bretagne, monumenten van de godin

 • hunebedden over de grens

 • (Cyprus) de wording van Afrodite

 • Lesbos: van de godin tot Sappho

 • het Oude Europa (Bulgarije en/of Roemenie)






Vanaf haar Malta-tijd schreef Veronica Veen diverse boeken, waaronder het standaardwerk over de godin van Malta.
 • The First Maltese

 • The Goddess of Malta

 • Die Göttin von Malta (Duits)

 • Goddess, Fiantess, Farmeress: Female Images of Malta

 • Een nieuw bestaan met het graan, leven, wonen en wereldbeeld in de hunebed-tijd

Hiernaast zijn er kleinere publicaties opgenomen onder de button kleinere publicaties, o.a. een lang interview met Veronica Veen over de hunebedden als heiligdommen van de godin.





hunebedhuis






er zijn filmbeelden van Veronica op Malta TV, vertellend over haar veldwerk aldaar. Verder filmbeelden op de hunebed-tentoonstelling in Amersfoort en oplocatie in Drenthe.

tenslotte een kunstfilmpje: weefsel van leven.





Op basis van een verhaal door Veronica Veen over de graanpriesteres Eanna, die in de hunebedtijd leefde, ontstond vanaf 2002 een stuk muziektheater gecomponeerd door Ad van de Blom, deels op bestaande gedichten van Veronica Veen.

Fragmenten van uitvoering hiervan in kleine bezetting zijn aan te vragen. Eén fragement is online te beluisteren onder de button muziektheater Eanna.





Informatie activiteiten


Zie voor meer informatie, data en prijzen van bovenstaande activiteiten de buttons in de linker kolom.




HARTekreten


Reacties van deelneemsters:

  Sinds de kleinworkshop zie ik overal de godin. Zie ik een beukenootje in het bos, hé, de godin!

  Ik hou niet meer op met kleien. Maak nu de ene godin na de andere.

  Na de studie-dag heb ik meteen een godinne-altaartje gemaakt. En Boeddha heb ik de deur uitgedaan.

  Met die tentoonstelling: ja, ik kom nu thuis...

  Eigenlijk is het allemaal zo gewoon en simpel. Geen god daar ergens ver boven, maar de godin overal om je heen, en: in jezelf.

  Nu snap ik waarom ik graag zomaar wat in elkaar knutsel: wat schelpjes, klei, wat steentjes.

  Een vrouw die pot genomd wordt; ik vond dat vreselijk, maar eigenlijk is dat dus een ere-naam!




Meer informatie


Gebruik de buttons in de linker kolom om naar uitgebreide informatie over bovenstaande activiteiten te gaan.

Onder 'wetenschappelijk onderzoek' en in het colofon vind je informatie over Veronica Veen, de drijvende kracht achter Stichting Inanna.

Voor vragen of voor folders over activiteiten kun je altijd contact opnemen met Inanna.

Zie de gegevens onder contact en colofon.









- deze website is opgezet in het voorjaar van 2006 -

- laatst bijgewerkt: 2009 -