Inanna

de godin als bron
veelkleurige activiteiten door
Veronica Veen


Lezingen en cursussen
De Trechterbekercultuur   (lezing)


tekst
Malta; over een intrigerende godin-cultuur   (lezing)


tekst

tekst

De grote godin; de cultus van de aarde   (cursus)


tekst
Inanna; de oudst overgeleverde mythen (ca. 2100 v.Chr.)   (cursus)


tekst