Inanna

de godin als bron
veelkleurige activiteiten door
Veronica Veen


Boeken
The Goddess of Malta: The Lady of the Waters and the Earth.


Once, the small islands of Malta and Gozo housed one of the most important and purest goddess cultures in the world. The impressive, megalithic temples, daing back to 3600 - 2500 BC, testify to its greatness and energy. This is the first book on the goddess who was venerated in these mysterious rooms, the neolithic Great Goddess in her Maltese manifestation.

This book is not only based on researches into the temple cult, with its fine figurines and statues, such as the Fat Ladies, but also on new evidence of the culture in the settlements. From the early beginning onward, the Ghar Dalam culture with its Weeping Goddess (5500 - 4500 BC) the domestic and ritual earthenware was loaded with symbolism. The "women artists" in the villages also made the clay figurines, with highlights als the "triangular goddess" and the Sleeping Lady.
drs. Veronica Veen, Haarlem 1992, 64 pp., ill.
€ 12 (resp. € 14, 50)

Goddess, Giantess, Farmeress: Female Images of Malta.


In Malta, more than seven thousand uears afo, a cullture emerged that was radically based on the feminine. The Great Goddess was symbolized in beautiful pottery and later in clay figurines, stone statuettes and the first monumental architecture in the world: the Maltese goddess temples.

The Goddess was the first manifestation of the feminine in Malta. The smaller sister island of Gozo has retained most of the ancient female images: stories are still told there about a Giantess woh shifted stones and built temples.

This book opens with a thorough and up-to-date analysis of the Maltese goddess-cultures, an isolated "wonder" of prehistory. It then explores versions and variants of the intriguing giantess-story together with other womens's stories from Gozo. Deeper layers of this treasure trove of stories reveal surprising links to prehistory as well as to women's life. And this, the vanishing existence of the Farm Woman, is the subject of the third section of the book.

For each section a different approach is chosen, but Goddess, Giantess and Farmeress prove so interwoven that they form one comprehensive story, that of the fiminine in Malta.
drs. Veronica Veen, Haarlem 1994, 76 pp., ill.
€ 18 (resp. € 21)

Een nieuw bestaan met het graan. Leven, wonen en wereldbeeld in de hunebed-tijd.


Dit boekje is de neerslag van de eerste tentoonstelling die in breder verband het leven, wonen en het wereldbeeld presenteert van de meest aansprekende cultuur uit onze Nieuwe Steentijd, die van de hunebedden.

De her en der verspreide, vaak zeer recente onderzoeksresultaten werden verzameld door kunsthistorica en cultureel antropologe Veronica Veen. Zij voegde hieraan nog het nodige toe en stelde vervolgens deze tentoonstelling samen: van concept, vorm en inhoud tot foto's, teksten en vele objecten.

Zo ontstond een gevarieerd beeld, waarin symbolische aspecten en de beleving van het huis als intoeme vrouwenwereld niet werden vergeten. Dit alles was eerder te zien in het Drentse museum Borger, en museum Flehite in Amersfoort verzorgde een nieuwe presentatie, waarbij de sfeer van een prehistorische woning werd opgeroepen.

Het boekje opent met een uitgebreide inleiding waarin de geschiedenis van het onderzoek wordt verteld en het grote historische belang van de Neolithische Revolutie wordt uitgelegd met de belangrijke rol van het graan daarbinnen. Daarna wordt op de gevolgen van deze cultuuromslag in Nederland ingegaan, met als hoogtepunt de Trechterbeker-cultuur met haar hunebedden en haar rijke symbolische systeem.

Dan volgt het tentoonstellingsgedeelte, opgebouwd uit drie delen, die organisch in elkaar overvloeien: geschenken van de aarde, de geborgenheid van het huis, en het opslaan van het graan, inclusief een verslag van de bouw van het prehistorische graanspiekertje (opslaghuisje) in Borger.

Naast de informatieve teksten zijn er ook de heel persoonlijke, lyrische ontboezemingen te lezen van de denkbeeldige graanpriesteres Eanna, als een soort commentaren vanuit de cultuur zelf.
drs. Veronica Veen, Haarlem 2004, 40 pp., ill.
€ 8,50 (resp. € 11,50)

Bestellen


Bovenstaande boeken zijn te bestellen door het betreffende bedrag over te maken op giro 734674 t.n.v. Veen inz. Inanna, Haarlem. De boeken worden u dan zo snel mogelijk toegestuurd.


Prijs boeken:

The Goddess of Malta: € 12 (voor instellingen: € 14, 50).
Female Images of Malta: € 18 (resp. € 21).
Een nieuw bestaan met het graan. Leven, wonen en wereldbeeld in de hunebed-tijd: € 8,50 (resp. € 11,50).

Bovenstaande bedragen zijn inclusief portokosten.