Inanna

de godin als bron
veelkleurige activiteiten door
Veronica Veen




Actueel




Hieronder vind je in kort bestek het veelzijdige jaarprogramma van Inanna.

Gebruik de buttons in de linker kolom om naar de langere, inhoudelijke beschrijvingen van de verschillende activiteiten te gaan.

Daar de site maar eens per jaar wordt bijgewerkt en Inanna attent op de actualiteit wil reageren, kunnen kleinere activiteiten, die op korte termijn spelen, wel eens ontbreken.
Wil je op de hoogte blijven van de preciese data en de kleinere activiteiten, misschien ook in jouw buurt, geef daarvoor graag je email-adres en event. telefoonnummer en woonplaats door.

Zo kan er op aanvraag van instellingen en vriend(inn)enclubs ook van alles georganiseerd worden, waarbij je je vaak kan aansluiten.
Email (buiten deze site om) veronicaveen[at]gmail.com of 023-5274266.
In de agenda van de Koorddanser vind je onder Drenthe/Inanna alleen de grotere activiteiten door Inanna.




Foto's van de workshop Hunebedden (zomer 2009) nu online


Een selectie van de foto's van de workshop Hunebedden is nu online te bekijken.

Klik op: Workshop Hunebedden 2009




INANNA-zomer 2009 in godinnelijk Drenthe:
natuur, (graan)godin en hunebedden



Inanna pakt ook deze zomer weer groen en godinnelijk uit.

Nu haar intieme, ook per OV goed bereikbare centrum vrijwel tussen de hunebedden staat, zal de workshop HUNEBEDDEN, Heiligdommen van de Godin je nog dichterbij onze eigen en enige godinnelijke monumenten brengen.
De afgelopen 28 jaar heeft Veronica Veen hierop een nieuwe, spirituele visie ontwikkeld, o.m. met tentoonstellingen, artikelen en haar boekje, dat overigens nog steeds te bestellen is. En ook ervaringsweken, (bus)excursies, workshop-achtige lezingen, zelfs de bouw van een prehistorisch graanspiekertje en wat niet al.
Nu dus weer een echte , uitgebreide workshop. Met o.a. ervaringstocht, visualisatie, dia-verhaal en ander ritueels en creatiefs zal de kracht van deze heiligdommen ook jouw leven kunnen verrijken.
Data: (17) 18/19 juli en/of (24) 25/26 juli.

Een andere, even gevarieerde en feestelijke activiteit voor de vakantietijd is De GRAANgodin (met oogstfeest) op (7) 8 en 9 augustus/oogst.
Ook weer zo'n rijkgeschakeerde workshop van het nu bijna 25-jarige Inanna, waarbij het graan, het godinne-gewas bij uitstek, centraal staat. Het was immers de basis van de (eerste) landbouw, maar het was ook symbolisch van groot belang: de godinnelijke cyclus van zaaien, groeien en oogsten.
Wat wordt jouw oogst?

Zie verder hieronder in het jaarprogramma en voor uitgebreide beschrijvingen onder de knop "workshops".




postbusnummer niet meer in gebruik


Let op: het postbusnummer dat op vele folders vermeld staat, is vanaf mei 2006 niet meer in gebruik. Door een verhuizing van het postkantoor was het aanhouden van de postbus niet meer mogelijk. Het nieuwe postadres zal zo spoedig mogelijk op deze website worden vermeld.

Gelieve voorlopig de telefoon: 023-5274266 en het nieuwe e-mail-adres veronicaveen[at]gmail.com te gebruiken en wel buiten deze website om.




het INANNA-jaar 2009


Inanna blijft ook landelijk actief en is geinteresserd in actuele ontwikkelingen. Vandaar tal van nieuwe activiteiten en werkvormen. En in de praktijk doet Inanna zelfs meer, dan je hieronder zult vinden.


 • vr 13 febr., za 21 mrt., en do. 9 april:
  met Inanna op zoek naar de godin in 'Heilig Vuur",
  workshop-achtig tentoonstellingsbezoek Nieuwe Kerk, Amsterdam
  15,- excl., ook hiervoor graag tijdige opgave.


 • weekend (27) 28 febr. - 1 mrt en/of weekend (24) 25 - 26 april
  de GODIN als BRON
  Dit is de nieuwe basisworkshop in de Inanna-traditie. In het bestek van n weekend zullen we op allerlei mogelijke manieren, van spiritueel tot creatief, tot de essentie van de godinculturen komen. Zie voor uitgebreide beschrijving onder 'workshops'.
  Deze workshop is alleen bedoeld voor vrouwen.


 • zo 15 maart of za 18 april
  themadag: MALTA: het eiland van de godin
  door de schrijfster van drie Malta-boeken. Deze dag is natuurlijk los te volgen, maar kan ook ideaal zijn als voorbereiding op je eigen godinnereis; samen met de basisworkshop, die in het voorjaar wat meer in het teken van Malta zal staan dan gewoonlijk, zal je reis nog interessanter kunnen zijn. Zie verder onder 'workshops', 'boeken' en elders in deze website.


 • do 26 maart, za 4 april, di. 21 april :
  met Inanna op zoek naar de 'Ideale Vrouw',
  workshop-achtig tentoonstellingsbezoek Noordbrabants Museum, Den Bosch
  ook hiervoor tijdige opgave


 • za 9 mei:
  Met Inanna op zoek naar de Godin in Prehistorie en Oudheid deel 1
  workshop-achtig museumbezoek in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
  ook hiervoor tijdige opgave, 20 euro excl.

 • weekend (15) 16-17 mei (ook mei-feest) en/of (26) 27-28 juni:
 • weekend (17) 18-19 juli en/of weekend (25) 26-27 juli
  HUNEBEDDEN, heiligdommen van de godin
  Nu het intieme en ook per OV goed bereikbare Inanna-centrum vrijwel tussen de hunebedden staat, zal deze onthullende, maar ook speelse workshop je nog dichterbij onze eigen en enige godinnelijke monumenten brengen.
  De afgelopen 28 jaar heeft Veronica Veen hierop een nieuwe, historisch-spirituele visie ontwikkeld, o.m. met tentoonstellingen, artikelen en een boekje, dat nog steeds te bestellen is. En ook met ervaringsweken, (bus)excursies, workshop-achtige lezingen, zelfs de bouw van een prehistorisch graanspiekertje.
  Nu dus weer een echte, uitgebreide workshop. Met o.a. ervaringstocht, visualisatie, dia-verhaal en ander ritueels en creatiefs zal de kracht van deze godinne-heiligdommen ook jouw leven kunnen verrijken.
  Zie voor uitgebreide beschrijving onder 'workshops'en elders op deze site.


 • niet dit jaar, gewoonlijk in juni/juli:
  de GODIN in de NATUUR
  Gegeven onder de naam 'Berkana"' (verwijzend naar het vernieuwende van deze boom, die ook Vrouwe van het Bos heet) en een combi van het Inanna-godinnewerk en de ervaringsgerichte natuureducatie in de traditie van het Bewaarde Land.
  Iets hiervan zal in de zomerworkshops worden verwerkt.


 • (17) 18/19 en/of (25) 26/27 juli:
  HUNEBEDDEN, heiligdommen van de godin
  Zie voor beschrijving hierboven; en natuurlijk onder "workshops".


 • (7) 8-9 augustus (met oogstfeest)
  De GRAAN-godin (en oogstfeest)
  Ook weer zo'n rijkgeschakeerde zomerworkshop van Inanna, waarbij het graan, het godinne-gewas bi uitstek, centraal staat.
  Het was immers de basis van de (eerste) landbouw, maar het was ook symbolisch van groot belang: de godinnelijke cyclus van zaaien, groeien en oogsten.
  Wat wordt jouw oogst?


 • najaar
  Met Inanna op zoek naar de Godin in Prehistorie en Ouheid, deel 1 en 2
  workshopachtig museumbezoek.


 • september/oktober
  de GODIN als BRON
  De basisworkshop van Inanna, alleen voor vrouwen; zie hierboven bij februari/maart en verder onder "workshops".


 • eind oktober / begin november, voormoederfeest:
  met INANNA de AARDE in...
  Tijdens dit "voormoederfeest" draait alles om het derde, onderaardse aspect van de grote godin, waarbij o.a. de beroemde Inanna-mythe van haar afdaling (nb de oudste mythe ter wereld!) herbeleefd wordt. Voor deze -intensievere- workshop word je gevraagd eerst de basisworkshop gevolgd te hebben.


 • 3 januari 2010:
  INANNA-(nieuwjaars)dag
  gezellige en inspirerende viering om het nieuwe Inanna-jaar 2010 extra godinnelijk in te gaan. Voor al degenen die in 2008 aan het programma hebben deelgenomen. Details zullen tzt volgen.

 • en nog veel meer, want Inanna zal op de actualiteit blijven reageren.




  INANNA heeft nu eigen centrum in Drenthe


  Terwijl INANNA al 18 volle manen met haar vriend(inn)en van de Stichting Eanna bezig was een prachtig stuk archeo-mythologisch landschap aan te kopen, kwam er op een heel ander terrein een verassend keerpunt: de aankoop van een mooi beschut gelegen houten huis, dat een klein centrum van het spiritueel-historische werk van Inanna gaat worden. Nu heeft Inanna dus eindelijk een vestiging in het magische Drenthe, nb op de Hondsrug, het hart van onze eigen godincultuur. En nog heel makkelijk bereikbaar ook, zelfs met het OV.
  Maar Inanna blijft daarnaast natuurlijk ook landelijk actief.



  INANNA elders actief


  Op het Eigentijds Festival heeft Veronica Veen in 2008 twee kleine workshops geven en 's avonds bij het vuur enige godinnegedichten voordragen.
  Op de godinnenconferentie in Loghem heeft zij een historisch-spirituele lezing houden onder de uitdagende titel: De eindtijd van Malta's godincultuur, het enige matriarchaat ooit.


  In 2009 startte Inanna haar nu al gewaardeerde reeks Met Inanna op zoek naar de godin in..., waarbij interessante tentoonstellingen bezocht worden en delen van museumcollecties nader in ogenschouw worden genomen.
  Ook de komende tijd zal Inanna weer extra activiteiten ontplooien, misschien ook in jouw buurt. Wil je op de hoogte blijven geef dan je email-adres en/of tel.nr. door. Uiteraard kan je ook voor je eigen groep (al vanaf 5/6 personen) een activiteit door Inanna laten verzorgen.



  Oprichting Stichting Eanna


  Inanna valt sinds eind 2006 onder de Stichting Eanna, die trouwens onder charitatieve doelen valt.



  Aansprakelijkheid


  Deelname aan (onderdelen van) de Inanna-activiteiten geschiedt altijd op eigen initiatief van en onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelneemsters/deelnemers zelf.
  De organisatie Inanna c.q. Stichting Eanna, kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele lichamelijke en/of geestelijke gevolgen voor de deelneemsters/deelnemers.